Rival Esports
Tournaments

View
Tournament

Battlerite (2v2)

PRL $200 2v2 Holiday Tournament #3 — Public Tournament

Tournament Information

Credits 0 credits
Registration Closed
Format 2v2
Timezone EST(UTC-05:00)America/New_York
Start Date December 28, 2016 07:00pm
Start Registration December 21, 2016 12:00pm
End Registration December 28, 2016 06:00pm
Teams Registered 17
Maximum Teams 64
Rules View Rules