Rival Esports
Tournaments

View
Tournament

Battlerite (3v3)

PRL 3v3 Rivals Cup #29 — Public Tournament

Tournament Information

Credits 0 credits
Registration Closed
Format 3v3
Timezone EDT(UTC-04:00)America/Thunder_Bay
Start Date September 10, 2017 02:00pm
Start Registration September 04, 2017 12:00am
End Registration September 10, 2017 01:30pm
Teams Registered 7
Maximum Teams 64
Rules View Rules