Rival Esports
Tournaments

View
Tournament

Battlerite (3v3)

3v3 Battlerite Rivals Cup #47 — Public Tournament

Tournament Information

Credits 0 credits
Registration Closed
Format 3v3
Timezone EST(UTC-05:00)America/New_York
Start Date February 04, 2018 05:00pm
Start Registration January 30, 2018 12:00pm
End Registration February 04, 2018 04:00pm
Teams Registered 6
Maximum Teams 32
Rules View Rules